UA-78432107-2

صنعت و معدنrss
کسب و کار

قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۴-۲۰
۱۳۹۸-۰۵-۱۹
76
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۱۴
۱۳۹۸-۱۱-۱۴
1482
615 تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۳۹۸-۱۰-۱۰
2379
615 تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۳۹۸-۱۰-۱۰
2322
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۰۸-۱۸
۱۳۹۸-۰۸-۱۸
2986
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۰۶-۱۹
۱۳۹۸-۰۶-۱۹
15580
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۰۵-۰۶
۱۳۹۸-۰۵-۰۶
15396
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۴-۲۹
۱۳۹۸-۰۵-۲۸
16
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۰۲
۱۳۹۸-۰۵-۲۸
23
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۰۲
۱۳۹۸-۰۵-۲۸
24
3.150 تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۲۹
۱۳۹۸-۰۵-۲۶
92
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۴-۲۷
۱۳۹۸-۰۵-۲۶
42
۱۳۹۸-۰۳-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۲۵
84
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۴-۲۵
۱۳۹۸-۰۵-۲۴
54
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۴-۲۵
۱۳۹۸-۰۵-۲۴
44
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۴-۲۵
۱۳۹۸-۰۵-۲۴
54
توافقی تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۰۹-۲۹
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
83
توافقی تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۰۲
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
76
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۰۲
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
79
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۰۲
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
73
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۰۵
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
81
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۳-۲۱
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
141
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۳-۲۱
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
138
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۴-۲۳
۱۳۹۸-۰۵-۲۲
58
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۴-۲۳
۱۳۹۸-۰۵-۲۲
52
۱۳۹۷-۰۸-۲۸
۱۳۹۸-۰۵-۲۲
50
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۴-۲۲
۱۳۹۸-۰۵-۲۱
61
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۴-۲۱
۱۳۹۸-۰۵-۲۰
65
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۴-۲۱
۱۳۹۸-۰۵-۲۰
65
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۴-۲۰
۱۳۹۸-۰۵-۱۹
74
8.000 تومان
۱۳۹۸-۰۴-۱۹
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
71
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۴-۱۹
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
65
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۴-۱۹
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
66
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۴-۱۹
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
66
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۴-۱۹
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
71
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۴-۱۹
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
77
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۱-۱۷
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
128
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۴-۱۷
۱۳۹۸-۰۵-۱۶
73
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۰۹-۲۸
۱۳۹۸-۰۵-۱۵
70
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۳-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۴
104
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۰۵-۱۱
101
تماس بگیرید تومان
۱۳۹۸-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۰۵-۱۱
94
تماس بگیرید تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۱-۲۰
۱۳۹۸-۰۵-۱۱
73
تماس بگیرید تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۱-۲۰
۱۳۹۸-۰۵-۱۱
88
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۲-۰۳
۱۳۹۸-۰۵-۰۹
117
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۲-۰۳
۱۳۹۸-۰۵-۰۹
119
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۲-۰۳
۱۳۹۸-۰۵-۰۹
144
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۴-۰۹
۱۳۹۸-۰۵-۰۸
98
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۴-۰۹
۱۳۹۸-۰۵-۰۸
96
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۴-۰۳
۱۳۹۸-۰۵-۰۲
94
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۴-۰۱
۱۳۹۸-۰۴-۳۱
102
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۴-۰۱
۱۳۹۸-۰۴-۳۱
98
135.000 تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۲۱
۱۳۹۸-۱۰-۲۱
225
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۰۹-۲۵
۱۳۹۸-۰۹-۲۵
227
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۰۷-۱۸
۱۳۹۸-۰۸-۱۸
162
40.000.000 تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۰۷-۱۸
۱۳۹۸-۰۸-۱۸
38
۱۳۹۷-۰۷-۱۱
۱۳۹۸-۰۸-۱۸
390
تماس بگیرید تومان
۱۳۹۷-۰۷-۱۱
۱۳۹۸-۰۸-۱۸
263
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۰۷-۱۱
۱۳۹۸-۰۸-۱۸
219
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۰۷-۱۱
۱۳۹۸-۰۸-۱۸
276